Topsportschool

Alles over de Topsportschool Atletiek Halve Fond en Fond wordt hier van naadje tot draadje uitgelicht. Moest u nog vragen hebben over de topsportschool, aarzel niet en voel u vrij ons te contacteren.

Op 25 maart 1998 kwam een samenwerking tot stand tussen het ministerie van onderwijs en de sportfederaties, waardoor de Vlaamse atletiekliga al in september 1998 kon starten met twee topsportscholen, namelijk :

 • Koninklijk Atheneum Gent, Voskenslaan 60 te Gent, voor de disciplines spurt – horden – springen – werpen.
 • Koninklijk Atheneum Hasselt, Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt, voor ½ fond en fond.
 • Vanaf schooljaar 2013-2014 verhuisden de leerlingen van 1/2 fond en fond van Hasselt naar het Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven, Redingenstraat 90, 3000 Leuven.
 • Binnen het lessenpakket wordt vanaf de tweede graad wekelijks een totaal van minstens 12 lesuren vrijgemaakt voor de sportspecifieke trainingen. Dit totaal wordt aangepast in functie van de leeftijd en de evolutie van de atleet. Buiten het lessenpakket worden hier 4 tot 7 lesuren aan toegevoegd.

Daarnaast bevat het lessenpakket 21 lesuren algemene vakken. Door een sterk geïndividualiseerde begeleiding tijdens deze lesuren, kan het volledige lessenpakket van de gewone richtingen ASO en TSO afgewerkt worden.

De atleten mogen gedurende het schooljaar 40 halve dagen afwezig zijn voor het bijwonen van wedstrijden, stages, trainingen… georganiseerd door de Vlaamse Atletiekliga.

Naast hun sportspecifieke begeleiding worden de leerlingen bij deze gewettigde afwezigheden ook opgevangen en begeleid in hun studies.

De Topsportopleiding biedt u :

 • Een volwaardige schoolse vorming (ASO of TSO) vanaf het eerste jaar van het secundair onderwijs.
 • Minstens 6 uren atletiekgerichte begeleiding in het eerste jaar van het secundair onderwijs (enkel in Gent), 8 uren atletiekgerichte begeleiding in het tweede jaar van het secundair onderwijs (eveneens enkel in Gent). Hierbij wordt een basis gelegd om vanaf het 3de jaar van het secundair onderwijs een meer doorgedreven topsportopleiding aan te kunnen.
 • Een topsportopleiding vanaf het 3de jaar van het secundair onderwijs met 16>19 lesuren (50’) atletiek.
 • Een medische begeleiding in samenwerking met kinesisten, voedingsspecialist, dokter, psycholoog,…
 • Een wetenschappelijke begeleiding voor de optimalisering van de trainingsresultaten.
 • Een nauwe samenwerking met de persoonlijke en/of clubtrainer.

Directie en personeel van het KONINKLIJK ATHENEUM GENT en LEUVEN gaan prat op hun jarenlange onderwijservaring en willen door een degelijke opleiding hun steentje bijdragen tot de ontwikkeling en toekomst van uw dochter of zoon. Hierbij steunen wij op de drie pijlers van de hedendaagse samenleving:

 • onderwijs gericht op kwaliteit van vorming en opleiding.
 •  onderwijs dat multicultureel opvoedt en waarbij openheid, tolerantie, fairplay, respect, verantwoordelijkheid en sociaal gedrag bijdragen tot pluralisme en integratie.
 • onderwijs waarin het multifunctioneel worden centraal staat en dat de ontplooiing van de persoonlijkheid kan stimuleren door vele intra- en extra muros activiteiten waarbij de leerlingen hun sportieve creativiteit en ondernemingszin kunnen laten werken om een plaats te veroveren in een zo complexe wereld waarin ze leven.

Wat na het secundair onderwijs?

Met het ASO diploma heb je voldoende bagage voor:

 • studies op universitair en niet-universitair niveau : lichamelijke opvoeding, kiné, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde,…
 • regent L.O. of algemene vakken
 • (kleuter) onderwijzer
 • verpleger, …

Met het TSO diploma heb je voldoende bagage voor:

 • regentaat, (kleuter) onderwijzer, verpleger, tewerkstelling in gemeentelijke sportdiensten,…

Natuurlijk is de goede werking van de topsportrichting afhankelijk van een goed geoliede structuur binnen de school.  Met enige fierheid kunnen we de dag van vandaag stellen dat die structuur reeds heeft bijgedragen tot de zeer succesvolle werking van de topsportafdeling.

Binnen het lessenpakket wordt wekelijks een totaal van ongeveer 12 lesuren vrijgemaakt voor de sportspecifieke trainingen (de overige uren vallen daar buiten). Daarnaast bevat het lessenpakket zo’n 20 lesuren algemene vakken. Door een sterk geïndividualiseerde begeleiding tijdens deze lesuren, kan het volledige lessenpakket van de gewone richtingen ASO en TSO afgewerkt worden.

De atleten mogen gedurende het schooljaar 40 halve dagen afwezig zijn voor het bijwonen van wedstrijden, stages, trainingen… georganiseerd door de Vlaamse Atletiekliga.

Naast hun sportspecifieke, begeleiding worden de leerlingen bij deze gewettigde afwezigheden ook opgevangen en begeleid in hun studies.

KA Redingenhof heeft voor onze topsportleerlingen twee grote stromingen :

 1. ASO: algemeen secundair onderwijs in KA Redingenhof Leuven
 2. TSO: technisch secundair onderwijs in KA Redingenhof Leuven    

1. ASO Topsport

Je kiest in de 2de graad voor de studierichting Wetenschappen-Topsport. Voor meer bijzonderheden kan je hier terecht.

Je kiest in de 3de graad voor de studierichting Moderne Talen-Topsport, Wetenschappen-Topsport of Wiskunde-Topsport. Voor meer bijzonderheden kan je hier terecht.

Na selectie door de bevoegde instanties kan je inschrijven in deze studierichting.

Naast de specifieke trainingen door de federale trainers, krijg je dezelfde leerstof als de leerlingen Wetenschappen-Sport, maar ze worden gespreid over 20 lesuren. Je wordt bovendien zowel op sporttechnisch als op sportmedisch vlak begeleid door de faculteit L.O. van de Katholieke Universiteit Leuven (met erkend keuringscentrum topsport).

Deze studierichting bestaat voor topsportscholen :

 • Atletiek, afstandslopen
 • Voetbal
 • Basketbal
 • Triatlon
 • Tafeltennis
 • Volleybal

2. TSO Topsport

Je kiest voor de studierichting Topsport. Klik hier voor meer bijzonderheden.

Na selectie door de bevoegde instanties kan je inschrijven in deze studierichting.

Per week krijg je binnen het lesurenpakket 12 uur topsporttraining. Daarnaast krijg je dezelfde leerstof als de studierichting Lichamelijke Opvoeding en Sport. Je wordt bovendien zowel op sporttechnisch als op sportmedisch vlak begeleid door de faculteit L.O. van de Katholieke Universiteit Leuven (met erkend keuringscentrum topsport).

Deze studierichting bestaat voor topsportscholen

 • Atletiek afstandslopen
 • Voetbal
 • Basketbal
 • Triatlon
 • Tafeltennis
 • Volleybal

 

 

 

Alle trainers in de Topsportscholen Atletiek beschikken over de nodige sportspecifieke en pedagogische vereisten.
Het begeleidingsteam in Leuven is als volgt samengesteld :

 • Tweede en derde graad : Dirk Engelen en Roel Breugelmans.
 • Basiskracht, preparatie tot kracht en krachttraining, letselpreventie : Marie Roosendaal
 • Coördinator VAL – school : Owen Malone

Daarnaast worden de leerlingen begeleid door een medisch team :

 • Dokter : Dr. Peter Claeys
 • Kinésist : Marie Roosendaal
 • Sportpsycholoog : Jeroen Meganck
 • Lactaattesten (5X per schooljaar) : eigen verwerking
 • Lichaamsscreening (3X per schooljaar) : Maarten Thysen en Marie Roosendaal
 • Footscan door Jean-Pierre en Koen Wilssens (1 X per schooljaar)
 • Voedingsanamnese en vetmetingen door middel van onderwaterweging : Raf Van Dyck – KUL

 

 

 

De atleten die wensen in te stappen in de topsportschool dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

2de graad

gunstig geëvalueerd worden in :

 • testresultaten naar aëroob vermogen, explosiviteit, coördinatie,…
 • biomedisch profiel
 • competentieprofiel
 • prestatievermogen

3de graad

gunstig geëvalueerd worden in :

 • competentieprofiel
 • prestatieprofiel

Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de biologische leeftijd, de trainingsbasis en de trainingsleeftijd.

 • Alle kandidaten dienen deel te nemen aan de federale selectiestage die georganiseerd wordt in elke TSS in de week voor de Paasvakantie en in de week voor de zomervakantie. Tijdens deze stage wordt het competentieprofiel van de atleet geëvalueerd.

Voor uitgebreide informatie in verband met de selectieprocedure, klik hier.

Opeenvolging kandidaatstelling topsportschool

 1. indienen van de kandidatuur: dossier aan te vragen bij owen@val.be of te downloaden (klik hieronder):
 2. Inlichtingsformulier Leuven
 3. afname van basistests
 4. bijkomende testdag ivm. mentaal profiel / technisch profiel
 5. deelname aan federale stage TSS
 6. medisch onderzoek

 

 

 

Twee belangrijke vraagstellingen dringen zich op : 

 • Zijn de atleten bereid prestatiegerichte trainingen door te voeren en een prestatiegerichte levenshouding aan te nemen?
 • Zijn de atleten bereid om de theoretische kennis (biomechanische, fysiologische en methodisch aspecten van de trainingsleer) aan te leren?

Wat wordt verwacht van de atleten?  

 • Het enthousiast en consequent uitvoeren van trainingsopdrachten. Looptrainingen, blessurepreventieve trainingen, stabilistatietrainingen, basiskracht- en krachttrainingen, technische oefensessies, maar ook andere sporten zoals balsporten, zwemmen, fietsen, gymnastiek,…
 • De houding van een atleet moet bijdragen om de sfeer binnen de groep te optimaliseren. Wij ondersteunen elkaar om een zo groot mogelijk rendement te verkrijgen.
 • Een geleidelijke vooruitgang in de trainingstempo’s en trainingshoeveelheid.  Gelijklopend dient er ook een geleidelijke rendementsverbetering van de training op te treden, vast te stellen aan de hand van af te leggen testen en wedstrijdresultaten.
 • Logische en geleidelijke verbetering van de wedstrijdprestaties, rekening houdend met de biologische leeftijd en de daarbij voorkomende fysiologische aanpassingen.
 • Een correcte houding ten opzichte van afspraken en gezamenlijke vastgelegde planningen.
 • Een correcte sportspecifieke hygiëne, levenshouding en een normale gezondheidstoestand.
 • Correcte opvolging van blessures en een consequente houding ten opzichte van de behandeling van die ongemakken.
 • Aannemen en aanleren van nieuwe gewoontes en ideeën met het oog op het bereiken van een hoger prestatieniveau op termijn.

 

 

 

De topsportschool beschikt over een uitgebreide waaier aan faciliteiten en trainingsaccommodaties, die slecht op een boogscheut van elkaar verwijderd zijn. Dit laat ons toe om een uitgebreid en eventueel alternatief programma af te werken, in een vorm van uiterste efficiëntie.

 • KA Redingenhof Leuven
 • Internaat
 • Sporthal
  • 3 pleinen (gelijkvloers)
  • Sportzalen eerste verdieping met ondermeer een spiegelzaal voor basiskracht en stabilisatie-sessies.
  • Powerzaal (benedenverdieping internaatsgebouw)
 • Zwembad Kessel-Lo
 • zwembad KUL
 • Site sportkot
 • Piste sportkot of Kessel-lo
 • Duurtrainingen:
  • verschillende omlopen Dijlepad
  • Heverlee Bos

 

 

 

 

Hieronder de prijs die gehanteerd werd voor het schooljaar 2012 – 2013. Deze tarieven gelden enkel als richtlijn en kunnen enigszins aangepast worden voor het volgend schooljaar :

Sportieve kost :

€ 900 per schooljaar, te betalen in drie schijven, voor de sportspecifieke begeleiding. Hierin zitten vervat : sportmedische begeleiding en opvolging, krachttrainingen en lichaamsscreenings, footscans, onderwaterwegingen, stages (december, maart, juni, juli, augustus), kledijpakket, buitenlandse wedstrijd(en),…

Internaat :

Voorafgaande opmerking :

Vanaf dit schooljaar is men VERPLICHT gebruik te maken van het internaat deels om praktische maar vooral om sportieve- en studieredenen.

Voor het internaat dient men bijkomend een bedrag van ongeveer € 14.-/dag te betalen.

Voor meer info : klik HIER

Els Decaluwe : beheerster internaat
tel.: 0489 39 48 78
tel.: 016/28.22.24 – secretariaat
fax: 016 28 22 29
mail: internaat@karedingenhof.be

Vlaamse Atletiekliga :

Owen Malone : Tel : 02/474 72 36 – owen@val.be