Info

Op 25 maart 1998 kwam een samenwerking tot stand tussen het ministerie van onderwijs en de sportfederaties, waardoor de Vlaamse atletiekliga al in september 1998 kon starten met twee topsportscholen, namelijk :

 • Koninklijk Atheneum Gent, Voskenslaan 60 te Gent, voor de disciplines spurt – horden – springen – werpen.
 • Koninklijk Atheneum Hasselt, Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt, voor ½ fond en fond.
 • Vanaf schooljaar 2013-2014 verhuisden de leerlingen van 1/2 fond en fond van Hasselt naar het Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven, Redingenstraat 90, 3000 Leuven.
 • Binnen het lessenpakket wordt vanaf de tweede graad wekelijks een totaal van minstens 12 lesuren vrijgemaakt voor de sportspecifieke trainingen. Dit totaal wordt aangepast in functie van de leeftijd en de evolutie van de atleet. Buiten het lessenpakket worden hier 4 tot 7 lesuren aan toegevoegd.

Daarnaast bevat het lessenpakket 21 lesuren algemene vakken. Door een sterk geïndividualiseerde begeleiding tijdens deze lesuren, kan het volledige lessenpakket van de gewone richtingen ASO en TSO afgewerkt worden.

De atleten mogen gedurende het schooljaar 40 halve dagen afwezig zijn voor het bijwonen van wedstrijden, stages, trainingen… georganiseerd door de Vlaamse Atletiekliga.

Naast hun sportspecifieke begeleiding worden de leerlingen bij deze gewettigde afwezigheden ook opgevangen en begeleid in hun studies.

De Topsportopleiding biedt u :

 • Een volwaardige schoolse vorming (ASO of TSO) vanaf het eerste jaar van het secundair onderwijs.
 • Minstens 6 uren atletiekgerichte begeleiding in het eerste jaar van het secundair onderwijs (enkel in Gent), 8 uren atletiekgerichte begeleiding in het tweede jaar van het secundair onderwijs (eveneens enkel in Gent). Hierbij wordt een basis gelegd om vanaf het 3de jaar van het secundair onderwijs een meer doorgedreven topsportopleiding aan te kunnen.
 • Een topsportopleiding vanaf het 3de jaar van het secundair onderwijs met 16>19 lesuren (50’) atletiek.
 • Een medische begeleiding in samenwerking met kinesisten, voedingsspecialist, dokter, psycholoog,…
 • Een wetenschappelijke begeleiding voor de optimalisering van de trainingsresultaten.
 • Een nauwe samenwerking met de persoonlijke en/of clubtrainer.

Directie en personeel van het KONINKLIJK ATHENEUM GENT en LEUVEN gaan prat op hun jarenlange onderwijservaring en willen door een degelijke opleiding hun steentje bijdragen tot de ontwikkeling en toekomst van uw dochter of zoon. Hierbij steunen wij op de drie pijlers van de hedendaagse samenleving:

 • onderwijs gericht op kwaliteit van vorming en opleiding.
 •  onderwijs dat multicultureel opvoedt en waarbij openheid, tolerantie, fairplay, respect, verantwoordelijkheid en sociaal gedrag bijdragen tot pluralisme en integratie.
 • onderwijs waarin het multifunctioneel worden centraal staat en dat de ontplooiing van de persoonlijkheid kan stimuleren door vele intra- en extra muros activiteiten waarbij de leerlingen hun sportieve creativiteit en ondernemingszin kunnen laten werken om een plaats te veroveren in een zo complexe wereld waarin ze leven.

Wat na het secundair onderwijs?

Met het ASO diploma heb je voldoende bagage voor:

 • studies op universitair en niet-universitair niveau : lichamelijke opvoeding, kiné, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde,…
 • regent L.O. of algemene vakken
 • (kleuter) onderwijzer
 • verpleger, …

Met het TSO diploma heb je voldoende bagage voor:

 • regentaat, (kleuter) onderwijzer, verpleger, tewerkstelling in gemeentelijke sportdiensten,…