Kosten

Hieronder de prijs die gehanteerd werd voor het schooljaar 2012 – 2013. Deze tarieven gelden enkel als richtlijn en kunnen enigszins aangepast worden voor het volgend schooljaar :

Sportieve kost :

€ 900 per schooljaar, te betalen in drie schijven, voor de sportspecifieke begeleiding. Hierin zitten vervat : sportmedische begeleiding en opvolging, krachttrainingen en lichaamsscreenings, footscans, onderwaterwegingen, stages (december, maart, juni, juli, augustus), kledijpakket, buitenlandse wedstrijd(en),…

Internaat :

Voorafgaande opmerking :

Vanaf dit schooljaar is men VERPLICHT gebruik te maken van het internaat deels om praktische maar vooral om sportieve- en studieredenen.

Voor het internaat dient men bijkomend een bedrag van ongeveer € 14.-/dag te betalen.

Voor meer info : klik HIER

Els Decaluwe : beheerster internaat
tel.: 0489 39 48 78
tel.: 016/28.22.24 – secretariaat
fax: 016 28 22 29
mail: internaat@karedingenhof.be

Vlaamse Atletiekliga :

Owen Malone : Tel : 02/474 72 36 – owen@val.be