Structuur TSS Redingenhof

Natuurlijk is de goede werking van de topsportrichting afhankelijk van een goed geoliede structuur binnen de school.  Met enige fierheid kunnen we de dag van vandaag stellen dat die structuur reeds heeft bijgedragen tot de zeer succesvolle werking van de topsportafdeling.

Binnen het lessenpakket wordt wekelijks een totaal van ongeveer 12 lesuren vrijgemaakt voor de sportspecifieke trainingen (de overige uren vallen daar buiten). Daarnaast bevat het lessenpakket zo’n 20 lesuren algemene vakken. Door een sterk geïndividualiseerde begeleiding tijdens deze lesuren, kan het volledige lessenpakket van de gewone richtingen ASO en TSO afgewerkt worden.

De atleten mogen gedurende het schooljaar 40 halve dagen afwezig zijn voor het bijwonen van wedstrijden, stages, trainingen… georganiseerd door de Vlaamse Atletiekliga.

Naast hun sportspecifieke, begeleiding worden de leerlingen bij deze gewettigde afwezigheden ook opgevangen en begeleid in hun studies.

KA Redingenhof heeft voor onze topsportleerlingen twee grote stromingen :

 1. ASO: algemeen secundair onderwijs in KA Redingenhof Leuven
 2. TSO: technisch secundair onderwijs in KA Redingenhof Leuven    

1. ASO Topsport

Je kiest in de 2de graad voor de studierichting Wetenschappen-Topsport. Voor meer bijzonderheden kan je hier terecht.

Je kiest in de 3de graad voor de studierichting Moderne Talen-Topsport, Wetenschappen-Topsport of Wiskunde-Topsport. Voor meer bijzonderheden kan je hier terecht.

Na selectie door de bevoegde instanties kan je inschrijven in deze studierichting.

Naast de specifieke trainingen door de federale trainers, krijg je dezelfde leerstof als de leerlingen Wetenschappen-Sport, maar ze worden gespreid over 20 lesuren. Je wordt bovendien zowel op sporttechnisch als op sportmedisch vlak begeleid door de faculteit L.O. van de Katholieke Universiteit Leuven (met erkend keuringscentrum topsport).

Deze studierichting bestaat voor topsportscholen :

 • Atletiek, afstandslopen
 • Voetbal
 • Basketbal
 • Triatlon
 • Tafeltennis
 • Volleybal

2. TSO Topsport

Je kiest voor de studierichting Topsport. Klik hier voor meer bijzonderheden.

Na selectie door de bevoegde instanties kan je inschrijven in deze studierichting.

Per week krijg je binnen het lesurenpakket 12 uur topsporttraining. Daarnaast krijg je dezelfde leerstof als de studierichting Lichamelijke Opvoeding en Sport. Je wordt bovendien zowel op sporttechnisch als op sportmedisch vlak begeleid door de faculteit L.O. van de Katholieke Universiteit Leuven (met erkend keuringscentrum topsport).

Deze studierichting bestaat voor topsportscholen

 • Atletiek afstandslopen
 • Voetbal
 • Basketbal
 • Triatlon
 • Tafeltennis
 • Volleybal