Topsportstatuut

De atleten die wensen in te stappen in de topsportschool dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

2de graad

gunstig geëvalueerd worden in :

 • testresultaten naar aëroob vermogen, explosiviteit, coördinatie,…
 • biomedisch profiel
 • competentieprofiel
 • prestatievermogen

3de graad

gunstig geëvalueerd worden in :

 • competentieprofiel
 • prestatieprofiel

Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de biologische leeftijd, de trainingsbasis en de trainingsleeftijd.

 • Alle kandidaten dienen deel te nemen aan de federale selectiestage die georganiseerd wordt in elke TSS in de week voor de Paasvakantie en in de week voor de zomervakantie. Tijdens deze stage wordt het competentieprofiel van de atleet geëvalueerd.

Voor uitgebreide informatie in verband met de selectieprocedure, klik hier.

Opeenvolging kandidaatstelling topsportschool

 1. indienen van de kandidatuur: dossier aan te vragen bij owen@val.be of te downloaden (klik hieronder):
 2. Inlichtingsformulier Leuven
 3. afname van basistests
 4. bijkomende testdag ivm. mentaal profiel / technisch profiel
 5. deelname aan federale stage TSS
 6. medisch onderzoek